Exposities

Een nieuwe expositie in Het Sjoelmuseum in Elburg

VAn 30 sept 2022 tot 7 januari 2023 exposeert Ruud met een aantal van zijn schilderijen, o.a. rond het thema van de “ Joods Mystieke tradities” . Klik op Exposities voor meer informatie!

Ook deze schilderijen, uit de serie “Joodse wijzen” en “De 5 boeken van Mozes” worden getoond:

Verschillende albums
De rabbi treurt om de wegvoering van zijn mensen
De rabbi treurt om de wegvoering van zijn mensen
De rechtvaardige aan de waterstromen
De rechtvaardige aan de waterstromen
Kohelet in de Tora-rol
Kohelet in de Tora-rol
Kohelet's levenswijheid
Kohelet's levenswijheid
Wie stak rabbi Schmelke's kaars aan
Wie stak rabbi Schmelke's kaars aan
Boek 1 Beresjiet, in den beginne (Genesis)
Boek 1 Beresjiet, in den beginne (Genesis)
Boek 2 Sjemot, de namen (Exodus)
Boek 2 Sjemot, de namen (Exodus)
Boek 3 Wajikra, en Hij riep (Leviticus)
Boek 3 Wajikra, en Hij riep (Leviticus)
Boek 4 Bemidbar, in de woestijn (Numeri)
Boek 4 Bemidbar, in de woestijn (Numeri)
Boek 5 Debariem, woorden en daden (Deuteronomium)
Boek 5 Debariem, woorden en daden (Deuteronomium)