Nieuwe expositie in 2022

Een nieuwe expositie gaat in het najaar van start in

Het Sjoelmuseum in Elburg

Dan exposeert Ruud met een aantal van zijn schilderijen, o.a. rond het thema van de “ Joods Mystieke tradities”

Ook deze schilderijen, uit de serie “Joodse wijzen” en “De 5 boeken van Mozes” worden getoond:

Verschillende albums
De rabbi treurt om de wegvoering van zijn mensen
De rabbi treurt om de wegvoering van zijn mensen
De rechtvaardige aan de waterstromen
De rechtvaardige aan de waterstromen
Kohelet in de Tora-rol
Kohelet in de Tora-rol
Kohelet's levenswijheid
Kohelet's levenswijheid
Wie stak rabbi Schmelke's kaars aan
Wie stak rabbi Schmelke's kaars aan
Boek 1 Beresjiet, in den beginne (Genesis)
Boek 1 Beresjiet, in den beginne (Genesis)
Boek 2 Sjemot, de namen (Exodus)
Boek 2 Sjemot, de namen (Exodus)
Boek 3 Wajikra, en Hij riep (Leviticus)
Boek 3 Wajikra, en Hij riep (Leviticus)
Boek 4 Bemidbar, in de woestijn (Numeri)
Boek 4 Bemidbar, in de woestijn (Numeri)
Boek 5 Debariem, woorden en daden (Deuteronomium)
Boek 5 Debariem, woorden en daden (Deuteronomium)