Zeven werken van barmhartigheid
1.Hongerigen voeden
1.Hongerigen voeden
2.Dorstigen te drinken geven
2.Dorstigen te drinken geven
3.Vreemdelingen huisvesten
3.Vreemdelingen huisvesten
4.Naakten kleden
4.Naakten kleden
5.Zieken bezoeken
5.Zieken bezoeken
6.Gevangenen bezoeken
6.Gevangenen bezoeken
7.Doden met eerbied begraven
7.Doden met eerbied begraven