Enkele interessante links

www.alefbeet.nl
Deze site is opgebouwd rond het bijzondere project ‘Wijsheid in kleur’, de mystieke betekenissen van de 22 Hebreeuwse letters. Hier kunt u o.a. kaarten en posters bestellen van de schilderijen die Ruud Bartlema van de 22 Hebreeuwse letters heeft geschilderd.

www.docete.nl

Op deze website kunt u kaarten en boeken van Ruud Bartlema bestellen rondom het thema Joodse Mystiek.